Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm

Công bố sản phẩm là thủ tục bắt buộc mà các cơ sở kinh doanh , sản xuất phải thực hiện trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ. Công bố sản phẩm được chia làm 02 hình thức tùy vào loại sản [...]