Thủ tục tự công bố chất lượng theo nghị định 15/2018/NĐ-CP

Thủ tục tự công bố chất lượng theo nghị định 15/2018/NĐ-CP I. TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM LÀ GÌ? - Tự công bố sản phẩm là thủ tục mà doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện trước khi kinh doanh sản phẩm ra [...]