CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI

 • THỜI GIAN HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC
PHÍ DỊCH VỤ TRỌN GÓI
 • 1. Tiếp nhận thông tin, kiểm tra các tài liệu của khách hàng cung cấp: Nhãn sản phẩm, giấy phép kinh doanh,… và đưa ra hướng xử lý phù hợp trong trường hợp tài liệu chưa đạt yêu cầu.
 • 2. Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm và gửi mẫu kiểm nghiệm tại phòng kiểm nghiệm được nhà nước chỉ định
 • 3. Đối chiếu kết quả đảm bảo đạt theo quy định hiện hành của Bộ Y Tế. Trong trường hợp chỉ tiêu không đạt sẽ đưa ra hướng xử lý phù hợp và nhanh nhất.
 • 4. Xây dựng và tối ưu hồ sơ tự công bố, bảng thông tin chi tiết của sản phẩm để thuận lợi cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp sau này, hướng dẫn doanh nghiệp sửa nhãn theo đúng quy định hiện hành và gửi đến doanh nghiệp ký xác nhận.
 • 5. Nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm đến cơ quan nhà nước và theo dõi hồ sơ đến khi được bố cáo điện tử tại Website của Chi cục ATTP Tỉnh – Sở Y Tế.
 • 6. Bàn giao hồ sơ cho doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp tra cứu thông tin và lưu hồ sơ theo quy định.
 • MIỄN PHÍ
 • 7. Hỗ trợ tư vấn tận nơi
 • 8. Giao nhận hồ sơ giấy tờ, giấy phép
 • 9. MIỄN PHÍ HỖ TRỢ các vấn đề phát sinh sau khi công bố sản phẩm…

TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

 • 03-07 NGÀY
800.000 đ