I. Trường hợp nào Cần Giấy chứng nhận Vệ sinh An toàn thực phẩm ?

Các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề liên quan đến thực phẩm đều phải tiến hành xin cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm ngoại trừ một số trường hợp dưới đây không phải xin Giấy phép, cụ thể là:

 • Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ (cơ sở trồng trọt, thu hái, chăn nuôi, đánh bắt, khai thác nguyên liệu thực phẩm ở quy mô hộ gia đình hay hộ cá thể có hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm không có địa điểm cố định;
 • Sơ chế nhỏ lẻ (cơ sở sơ chế thực phẩm quy mô hộ gia đình; hộ cá thể có hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)
 • Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ ( Bao gồm những cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ, là cơ sở do cá nhân hay nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh; cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo như quy định của pháp luật.)
 • Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;
 • Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói ; chứa đựng thực phẩm;
 • Nhà hàng trong khách sạn;
 • Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
 • Kinh doanh thức ăn đường phố;
 • Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận : Thực hành sản xuất tốt (GMP); Hệ thống phân tích các mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn ( HACCP); Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000; Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS); Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC); Chứng nhận hệ thống ATTP (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

II. Điều kiện cơ bản khi xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

 • Có địa điểm, diện tích thích hợp đối với nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác phải có khoảng cách an toàn.
 • Trang thiết bị đầy đủ để xử lý nguyên liệu; chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển sản phẩm khác nhau.
 • Có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ, khử trùng; nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại.
 • Có hệ thống xử lý nước thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

III. Hồ sơ xin cấp mới giấy chứng nhận 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp “Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm”.
 • Bản  sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở & khu vực xung quanh.
  • Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản; phân phối sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất; trang thiết bị; dụng cụ của cơ sở.
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở & của người trực tiếp sản xuất; kinh doanh thực phẩm.
 • Giấy chứng nhận về kiến thức ATTP của chủ cơ sở & người trực tiếp tham gia sản xuất.

** Thời hạn giải quyết hồ sơ: Tổng thời gian hết 20-30 ngày (theo Luật An toàn thực phẩm). Thực tế có thể sớm hơn. Trong đó:

 • 01 ngày để Chuyên viên của chúng tôi kiểm tra, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu
 • Từ 1-2 ngày đặt lịch học và tổ chức học lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho người quản lý/chủ cơ sở và các nhân viên kinh doanh.
 • 01 ngày để nộp hồ sơ xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • 05 ngày để cơ quan nhà nước kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc, Phòng y tế- UBND cấp huyện tổ chức xuống thẩm định cơ sở.
 • Nếu cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm  thì trong vòng 15 ngày cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

IV. Cấp đổi Giấy chứng nhận

1. Cấp đổi Giấy chứng nhận trong các trường hợp sau:

 1. Giấy chứng nhận chỉ được đổi khi còn thời hạn;
 2. Khi thay đổi tên của doanh nghiệp hoặc/và đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

2. Hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận (01 bộ) gồm những giấy tờ sau đây:

 1. Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu
 2. Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (bản gốc);
 3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng);
 4. Biên bản thẩm định gần nhất (Bản sao có có xác nhận của cơ sở);
 5. Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.

3. Thời hạn giải quyết hồ sơ:  7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận.

V. Thời Hạn Giấy Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

1. Giấy chứng nhận có hiệu lực trong thời gian 03 (ba) năm. Trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trước 06 (sáu) tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại theo quy định. Thời hạn của Giấy chứng nhận cấp mới được tính từ khi Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó hết hiệu lực.

2. Trường hợp Giấy chứng nhận được cấp lại do bị mất hoặc bị hỏng; do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh , hiệu lực của Giấy chứng nhận cấp lại được tính theo thời hạn của Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó.

3. Trường hợp Giấy chứng nhận được cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực, Giấy chứng nhận có hiệu lực trong thời gian 03 (ba) năm kể từ ngày ký cấp lại.

VI. Cơ sở pháp lý:

 • Luật An toàn thực phẩm 55/2010/QH12 chính thức có hiệu lực vào ngày 01/07/2011 quy định: Các đơn vị là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh lĩnh vực thực phẩm bắt buộc phải có Giấy phép chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Nghị định 178/2013/NĐ-CP quy định : Cơ sở đi vào hoạt động mà không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thì mức phạt sẽ từ cảnh cáo đến đóng cửa, đồng thời bị phạt hành chính lên đến 200 triệu.
 • Theo điều 18 Nghị Định 115/2018/NĐ – CP về Vi phạm quy định về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng – 30.000.000 đồng đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, trừ trường hợp không thuộc vào diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định của pháp luật và vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng – 40.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện của an toàn thực phẩm, trừ trường hợp không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng – 60.000.000 đồng đối với sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu của thực hành sản xuất tốt (GMP ) thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo đúng lộ trình quy định của pháp luật.

Buộc thu hồi thực phẩm đối với vi phạm theo quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này;

Buộc thay đổi mục đích sử dụng hay tái chế hoặc buộc tiêu hủy thực phẩm đối với vi phạm quy định tại các khoản 02 và 03 Điều này.

VII. Dịch vụ tư vấn an toàn thực phẩm tại AZF

Với việc thủ tục hành chính rờm rà và phức tạp, nếu như không am hiểu và có kinh nghiệm làm sẽ tốn rất nhiều thời gian và chi phí. Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn vì không cập nhật thường xuyên kiến thức pháp lý; và còn nhiều yếu tố ngoài luồng dẫn đến sự khó khăn nếu cơ sở tự mình xin giấy chứng nhận. AZF cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm:
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, hướng dẫn bố trí cơ sở theo quy định;
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Tiếp đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Theo dõi hồ sơ và nhận giấy chứng nhận giao khách hàng.

Trên đây là thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định luật an toàn thực phẩm. Để được hỗ trợ tốt nhất về mọi thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ ngay với tucongbosanpham.vn để được tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn!

Cam kết tự công bố sản phẩm đúng quy định

 • Đảm bảo tiêu chuẩn sản phẩm công bố đúng với quy định, nhưng phải phù hợp với thực tế sản xuất và thực tế của sản phẩm.
 • Nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu về thời gian để khách hàng tập trung vào sản xuất và kinh doanh.
 • Hỗ trợ thực hiện các xét nghiệm nhanh, nhận mẫu và gửi mẫu thay cho khách hàng.
 • Hỗ trợ Hợp thức hóa lãnh sự các giấy tờ theo qui định (đối với sản phẩm nhập khẩu, khi có yêu cầu)
 • Hỗ trợ thực hiện các giấy tờ khác
 • Bảo hành dịch vụ miễn phí trong suốt thời gian lưu hành sản phẩm
Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF