Theo pháp luật hiện hành quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, phải tiến hành thủ tục tự công bố sản phẩm và kiểm nghiệm sản phẩm trước khi kinh doanh ngoài thị trường. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cần phải nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm ở đâu. Qua bài viết này, AZF sẽ giúp bạn hiểu rõ trình tự và nơi nộp hồ sơ khi thực hiện tự công bố sản phẩm.

 

1. Hồ sơ, trình tự tự công bố sản phẩm.

Đầu tiên bạn phải chuẩn bị bộ hồ sơ tự công bố sản phẩm. Theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ – CP hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

– Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ. Được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế. Ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

Thứ hai, về trình tự tự công bố sản phẩm căn cứ theo khoản 2 Nghị định 15/2018/NĐ – CP:

– Đầu tiên, tổ chức hoặc cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp một bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định.

– Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó.

– Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

► Lưu ý: Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ hai cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

 

2. Nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm ở đâu?

Không có một cơ quan cụ thể nhất định để bạn chuyên đến nộp hồ sơ bởi vì có rất nhiều cơ quan nhà nước được chỉ định quyền tự công bố sản phẩm cho các tổ chức, cá nhân, và mỗi cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm đăng ký cho một nhóm sản phẩm nhất định. Trong đó, cơ quan chức năng nào cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm thì cơ quan đó có thẩm quyền tiếp nhận yêu cầu tự công bố sản phẩm.

Các cơ quan tiếp nhận tự công bố sản phẩm này sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở) chỉ định. Đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ sẽ không nhất thiết phải làm hồ sơ tự công bố mà chỉ cần viết bản cam kết cơ sở đạt tiêu chuẩn chất lượng ở quận/ huyện.

Trên đây là những tư vấn của AZF về vấn đề Quy trình và nơi nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm mới nhất năm 2020, hy vọng có thể hỗ trợ quý doanh nghiệp nắm được những thông tin cần thiết.

Để được hỗ trợ tốt nhất về mọi thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ ngay với tucongbosanpham.vn để được tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn!

Cam kết tự công bố sản phẩm đúng quy định

  • Đảm bảo tiêu chuẩn sản phẩm công bố đúng với quy định, nhưng phải phù hợp với thực tế sản xuất và thực tế của sản phẩm.
  • Nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu về thời gian để khách hàng tập trung vào sản xuất và kinh doanh.
  • Hỗ trợ thực hiện các xét nghiệm nhanh, nhận mẫu và gửi mẫu thay cho khách hàng.
  • Hỗ trợ Hợp thức hóa lãnh sự các giấy tờ theo qui định (đối với sản phẩm nhập khẩu, khi có yêu cầu)
  • Hỗ trợ thực hiện các giấy tờ khác
  • Bảo hành dịch vụ miễn phí trong suốt thời gian lưu hành sản phẩm

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF