Thông tư 12/2021/TT-BYT về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 06/09/2021; và có hiệu lực từ ngày 01/11/2021.

Một số điểm nổi bật của Thông tư 12/2021/TT-BYT

Một số điểm nổi bật của Thông tư 12/2021/TT-BYT

Nội dung nổi bật của Thông tư 12/2021/TT-BYT

Ngày 06/9/2021, Bộ Y tế đã ra Thông tư 12/2021/TT-BYT về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Cụ thể, Bộ quyết định bãi bỏ toàn bộ 08 văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Thứ nhất, Quyết định 462-BYT/QĐ ngày 30/8/1960 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các bảng thuốc độc A, B và quy chế quản lý thuốc độc.

Thứ hai, Thông tư 20-BYT/TT ngày 30/8/1960 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thi hành Quyết định 462-BYT/QĐ ngày 30/8/1960 ban hành các bảng thuốc độc A, B và quy chế quản lý thuốc độc.

Thứ ba, Thông tư 32/2015/TT-BYT ngày 16/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Bên cạnh đó, bãi bỏ một phần Quyết định 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”, các nội dung bị bãi bỏ đó là: Phần 2. Giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm; Phần 3. Giới hạn tối đa độc tố vi nấm trong thực phẩm; Phần 5. Giới hạn tối đa kim loại trong thực phẩm;…

Tải toàn bộ nghị định tại đây

Thông tin liên hệ AZF

Trên đây Tucongbosanpham.vn đã cung cấp cho bạn thông tin về Thông tư 12/2021/TT-BYT.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc bạn đang có nhu cầu làm tự công bố sản phẩm trọn gói, vui lòng liên hệ Hotline để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF