Doanh nghiệp: Cho tôi hỏi, những trường hợp nào thì bị yêu cầu thu hồi lại giấy công bố sản phẩm?