Doanh nghiệp: Tôi nhập đường của công ty khác( đã có đầy đủ phiếu kiểm nghiệm) về đóng gói và dán nhãn của công ty tôi để bán ra thị trường. Vậy tôi cần làm những thủ tục gì để kinh doanh hợp pháp.

Xin cảm ơn!

Để kinh doanh đường thì doanh nghiệp phải cần có các giấy tờ sau:
1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng gói
Cơ quan cấp phép: Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật
2. Giấy phép Công bố sản phẩm (Đường)
Cơ quan cấp phép: Sở Y tế

Trường hợp bên doanh nghiệp làm hợp đồng gia công với bên sản xuất thì doanh nghiệp chỉ cần làm công bố sản phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sẽ do bên sản xuất cung cấp.
Đây là 2 loại giấy tờ cần thiết và quan trong để tiến hành kinh doanh hợp pháp sản phẩm.

Để được hướng dẫn chi tiết thủ tục công bố sản phẩm và xin giấy chứng nhận cơ ở đủ điều kiện của cơ sở đóng gói, vui lòng liên hệ:

Cam kết tự công bố sản phẩm đúng quy định

  • Đảm bảo tiêu chuẩn sản phẩm công bố đúng với quy định, nhưng phải phù hợp với thực tế sản xuất và thực tế của sản phẩm.
  • Nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu về thời gian để khách hàng tập trung vào sản xuất và kinh doanh.
  • Hỗ trợ thực hiện các xét nghiệm nhanh, nhận mẫu và gửi mẫu thay cho khách hàng.
  • Hỗ trợ Hợp thức hóa lãnh sự các giấy tờ theo qui định (đối với sản phẩm nhập khẩu, khi có yêu cầu)
  • Hỗ trợ thực hiện các giấy tờ khác
  • Bảo hành dịch vụ miễn phí trong suốt thời gian lưu hành sản phẩm
để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng!