Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có công văn đình chỉ hai lô Kem dưỡng trắng da của Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang do không đạt chất lượng.

Cụ thể, lô sản phẩm Kem dưỡng trắng da Wleza-18 gam; số lô 20001W007; HSD: 07/02/2023. Số công bố: 004165/19/CBMP-HCM cấp ngày 21/10/2019.

Lô sản phẩm Kem dưỡng trắng da chống nắng Wleza-18 gam; số lô: 20001W009; HSD: 31/01/23. Số công bố: 001117/18/CBMP-HCM cấp ngày 9/3/2018.

Cả hai lô mỹ phẩm trên không đáp ứng yêu cầu về giới hạn thủy ngân; đều do Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang – Nhà máy Mỹ phẩm Tạ Minh Quang (TP. Hồ Chí Minh) sản xuất và đóng gói. Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang (TP. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng hai lô mỹ phẩm không đáp ứng yêu cầu trên; thu hồi và gửi báo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/9/2020.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát việc thu hồi mỹ phẩm không đáp ứng qui định, kiểm tra việc thực hiện các qui định hiện hành về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang – Nhà máy Mỹ phẩm Tạ Minh Quang và Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang; xử lý vi phạm theo qui định và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

Cục Quản lý Dược khuyến cáo người tiêu dùng cần lưu ý để tránh mua phải các sản phẩm không đạt chất lượng nêu trên.