Sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo sử dụng các nguồn nguyên liệu đa dạng từ động vật và thực vật. Trước đây, chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể áp dụng cho sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo, nên việc quản lý chất lượng được vận dụng từ các văn bản của các Bộ chuyên ngành liên quan.

Vì chưa có tiêu chuẩn quốc gia “làm chuẩn” nên các doanh nghiệp sản xuất bánh nướng, bánh dẻo cũng có sự khó khăn cũng như chưa có sự thống nhất trong việc công bố sản phẩm: từ chỉ tiêu chất lượng cho đến các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, từ số lượng chỉ tiêu đến mức giới hạn của từng chỉ tiêu. Ví dụ: đối với vi sinh vật, các doanh nghiệp vận dụng các văn bản khác nhau của Bộ Y tế, nhiều nơi công bố bảy chỉ tiêu nhưng có nơi công bố ba chỉ tiêu vi sinh.

Ngày 7/8/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2169/QĐ-BKHCN công bố TCVN 12940:2020 Bánh nướng và TCVN 12941:2020 Bánh dẻo do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, mật ong và sản phẩm tinh bột biên soạn.

Tiêu chuẩn quốc gia đã công bố gần năm qua, tạo thuận lợi rất nhiều cho hoạt động quản lý sản phẩm này. Các bên liên quan đến sản phẩm này bao gồm các cơ sở sản xuất, cơ quan quản lý nhà nước (ngành Công Thương), các đơn vị thử nghiệm và đặc biệt là đối tượng người tiêu dùng sản phẩm. Các tiêu chuẩn này sẽ giúp cho các cơ sở sản xuất có căn cứ để công bố sản phẩm theo quy định nêu trong Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm; giúp cơ quan quản lý có căn cứ để kiểm soát sản phẩm và giúp cho người tiêu dùng có cơ sở để lựa chọn sản phẩm có chất lượng thích hợp.

Trong dịp Tết Trung thu sắp tới, đề nghị các bên liên quan đến sản phẩm tiếp tục tự nguyện áp dụng TCVN 12940:2020 Bánh nướng và TCVN 12941:2020 Bánh dẻo trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng sản phẩm bánh trung thu, nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và quyền lợi của nhà sản xuất chân chính./.

bqlattp.gov.vn