Doanh nghiệp: Tôi đã làm thủ tục nhập khẩu cho sản phẩm xxx khi nhà sản xuất thay đổi địa chỉ ( di dời nhà máy ) nhưng chất lượng không đổi thì tôi có phải làm lại hồ sơ công bố không ?

Doanh nghiệp: mình có công bố quy cách đóng gói 1 thùng 6 hộp *24 gói nhưng bây nhà sản xuất đổi quy cách đóng gói 1 thùng* 12 hộp*12 gói. Vậy tôi có cần phải làm hồ sơ công bố lại hay không?