Câu trả lời là có.
Để hiểu thêm về thủ tục công bố đá viên, mời Quý doanh nghiệp xem tại đây.